Nasze działaniaNasze statusowe działania
realizujemy poprzez


 

Wydarzenia


 

Dodatkowe działania

Prace badawcze


Inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z ochroną przeciwpożarową


Organizowanie zawodów dla Strażków


Od 2011 roku orgniazujemy na terenie Polski zawody sportowe dla STrażaków z PSP jak i OSP.

 

Pomoc w tworzenia prawa.


Opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności.


  • SiTP-ZG

 
 

Kontakt


 +48 43 40 806 w. 213

 sitp.szczecin@wp.pl

 

Adres

SiTP O. Zach-pom.
ul. Grodzka 1/5
70-560 Szczecin